• PDKS

  Het PDKS-systeem is een digitaal systeem dat wordt gebruikt voor het registeren van begin-en eindtijden van medewerkers binnen bedrijven en geeft bovendien uitgebreide overzichten en rapportages betreffende telling van payroll en controle. Dankzij dit systeem kunnen bij het opstellen van payroll, fouten die het gevolg zijn van menselijk handelen, tot een minimum worden gereduceerd.

  Daarnaast kunnen de rapportages gebruikt worden door het bestuur en kan het informatie geven over de toekomst, waardoor het bestuur gezonde beslissingen kunnen nemen.

  Onder de noemer van personeelscontrole worden allerlei oplossingen geschaard om software en hardware- onderdelen samen te vormen.

  Personeelscontrole is een algemeen begrip waarmee niet alleen de gewerkte uren van personeel gemonitord wordt. Ook Acces control systemen, bedrijfrestaurantsystemen, bezoekers-registratiesystemen worden onder het begrip personeelscontrole geschaard.

  PDKS-systemen kunnen door personeelsafdelingen ingezet worden om het personeelsbeleid te vergemakkelijken. Om de kosten van personeelsrestaurants te monitoren, kunnen Acces control systemen ingezet worden om zo de veiligheid van bedrijven te verhogen.

  Gezicht Herkenningssystemen
  Vingerafdruk Scansystemen
  Biometrische Scansystemen
  IRIS Scansystemen