• SİMÜLASYON EĞİTİMİ

  Simülasyon eğitimleri 3 ayda bir yapılmaktadır. Bu eğitimde mevcut idari ve tüm personelin katılması tavsiye edilmektedir. Nedeni ise hizmet verilen kurumda ekip çalışmasından kaynaklanmaktadır. Personel simülasyon eğitimi olacağını bilir fakat senaryoları bilmez, senaryolar Magus Özel Güvenlik uzmanları ile tarafınızla kararlaştırılır. Senaryolar, kurumunuzda olması muhtemel olaylardan seçilmektedir.

  Personel Yangın Simülasyonu
  Risk Raporu
  Acil Durum Planı
  Sahada Uygulama Eğitimi
  Güvenlik Acil Durum Simülasyonu
  Genel Medikal Simülasyon