• VİZYONUMUZ

    Bilgi çağının gerektirdiği duyarlılık ve modern yaşamın ihtiyaçları doğrultusunda, bir yandan artan güvensizlik duygusu, öte yandan gittikçe tüm dünyayı saran demokratikleşme ve insan hakları konusundaki gelişmelerin doğal sonucu olarak suçlular ve mağdurlar arasında suçtan zarar görenlerin yanında olmayı vizyon olarak belirlemiş olan Magus Özel Güvenlik, profesyonel kadrosu ile en ileri teknolojileri kullanarak hizmet sunmaktır.

    Kişilerin kuruluşların özel mülkiyete konu olan yerlerde korunma talepleri artık devletçe değil, özel sektörün bizzat kendisi tarafından karşılanmak durumunda olduğundan; bu işleri yapacak özel güvenlik görevlilerinin seçimi, eğitimi ve görevlendirmeleri, 5188 Sayılı Kanun ve ilgili yönetmeliklerin amacı olduğundan; Magus Özel Güvenlik’in başlıca amacı bu görevlileri kurumu dahilinde eğitmek ve kuruluşların hizmetine sunarak güvenlik sektöründe danışmanlık hizmetini başarı ile yerine getirmek, nitelikte müşteri taleplerine çözümler üretmek olmuştur.